Villa vid Skälderviken, nybyggnad

Med panaromaläge i en långsmal sluttning trappar sig villan ned mot Skälderviken. Bostaden är uppdelad i flera huskroppar för att optimera utsikt och solförhållanden på tomten. Utöver skiftande upplevelser både inne och ute ger den varierande strukturen olika grader av privathet och möjliggör flexibla boendeformer över tid.

Terrasserad villa i sluttning
Bostad med utsikt och pool
Villa i sluttning med trädallé
Villa två våningar med träpanel och sedumtak
Villa med två våningar och terrass
Planlösning villa vindskyddat gårdsrum mot söder