Våra tjänster

Nybyggnad, tillbyggnad & ombyggnad

Vi satsar på kvalitet och att du som kund ska känna dig trygg. För att slutresultatet ska bli riktigt lyckat så tror vi på en process där arkitekten är med hela vägen, från idé till fysiskt förverkligande. Avgörande för upplevelsen och det arkitektoniska helhetsintrycket är en omsorg av materialval, gestaltning och utförande helt ned på detaljnivå.

Vi har ingen fast process eller metod utan utgår alltid från dina önskemål, behov och förutsättningar.  


Några exempel på tjänster vi erbjuder

Rådgivning

Hos oss får du hjälp när du har funderingar på att starta upp ett byggprojekt. I samarbete med dig utforskar vi behov, förutsättningar, möjligheter och begränsningar.

Målet är att ge dig en övergripande insikt och en grund för att bilda en helhetsbild och en fortsatt väg framåt för att du ska känna dig trygg och kapabel att fatta beslut kring specifika frågor. 

Bygghandlingar

Ekenhill Arkitekter förbereder måttsatta och mer detaljerade ritningar samt beskrivning med syfte att underlätta och effektivisera byggentreprenörens arbete under hela byggprocessen.

Med bygghandlingar säkerställer vi att utförandet i dimensioner, materialitet och detaljer stämmer överens med intentioner och att byggnaden både utvändigt och invändigt får önskat uttryck och gestaltning.

Idéskisser

Vi hjälper dig med konceptstudier som ska inspirera och illustrera potentialen och alla möjligheterna som finns i ditt projekt. Vi baserar dessa konceptstudier på en analys av projektets alla förutsättningar i nära dialog med dig. Skisserna ska engagera och ge en vision om hur det färdiga projektet kan gestalta sig, både sett till form & funktion.

Visualisering

Vi levererar bilder och filmer som hjälper dig att förstå och leva dig in i rumsliga sammanhang och hur ditt projekt kommer att upplevas.

Visualiseringar kan användas både i tidiga skeden som ett diskussions-underlag lika väl som vid presentation av ett färdigt projekt. 

Vi använder Archicad, Twinmotion och Photoshop för att bygga upp och rendrera tredimensionella modeller.

Ansökan Bygglov

Vi förbereder allt material och alla ritningar som ska presenteras för stadsbyggnadskontoret i en bygglovsansökan.

Korrekta handlingar med ett tydligt och pedagogiskt innehåll ger bästa möjliga förutsättningar för att ditt projekt ska godkännas.  

Med  kunskap och erfarenhet erbjuder vi stöd genom söknadsprocessen.

Hyresgästanpassning

Hos oss får ditt företag hjälp med att anpassa lokaler för att passa nya och befintliga hyresgäster, både till form och funktion. Förutom kontor och kommersiella fastigheter arbetar vi ofta med mindre vårdinrättningar såsom tandkliniker och vårdcentraler.

Hyresgästanpassningen kan innebära en större ombyggnad eller en mindre modernisering för att uppgradera en redan befintlig verksamhet.