Villa i Bjärred, ombyggnad

Ny inredning vindsvåning i bostad som ursprungligen använts som skola, byggd på 1850-talet.De nyadelarna skapar en spännande kontrast mot det gamla samtidigt somplanlösning, flöden ochljusinsläpp planeras så att byggnadens ursprungliga karaktär tastillvara.

Villa Bjärred omvandling skola till bostad fasad gata
Villa Bjärred omvandling skola till bostad sektion
Villa Bjärred omvandling skola till bostad fasad trädgård
Villa Bjärred omvandling skola till bostad planlösning